Krédo

Nic není jisté, s výjimkou toho, že jsem si vědom a uvědomuji si různé zážitky. Pravdivost veškerých dalších jevů nelze s absolutní jistotou potvrdit. To nejlepší, čeho je má mysl schopna, je odhadnout, s jakou pravděpodobností jsou tyto jevy pravdivé. Je pravděpodobné, že ve světě, ve kterém žiji, vždy působí zákon kauzality. Je pak rovněž velmi pravděpodobné, můj mozek byl vyvinut tak, aby se podle příčinné souvislosti orientoval. Pokud chci zjistit, jak pravdivé jsou jevy mimo mé vědomí, musím nejdříve pochopit jak si mysl propojuje příčinu a následek.