Vážně i odlehčeně

Tyto stránky jsou rozděleny do dvou sekcí, přičemž každá z nich je věnovaná jednomu z mých zájmů. V první sekci, nazvané „Spekulant“, hloubám nad filozofickými a psychologickými tématy. Ve druhé sekci s názvem „Příběhy zpoza očních víček“ (nebo zkráceně „Příběhy“) jsou uvedeny některé z mých povídek. Všechny tyto povídky vycházejí z mých snů.

 Z obou dvou sekcí je „Spekulant“ přirozeně tou, která má vážnější pojetí, zatímco „Příběhy“ jsou víc odlehčené - vždyť, koneckonců, sny moc vážné nebývají. Vyberte si, prosím, z hlavní nabídky jakoukoliv sekci, která vám zní zajímavě a projděte si jí. Články z obou sekcí najdete i v anglickém jazyce pod označením "English".

 Uvítám názory či připomínky ke všemu, co jsem na stránkách napsal. Za tímto účelem můžete využít speciálně vytvořenou kolonku na konci každého článku nebo povídky.

Rád bych tímto vyjádřil své díky Martinu Gottsteinovi (www.vogo.cz) za jeho pomoc s vytvořením těchto stránek. Zhruba polovinu fotografií na stránkách jsem zhotovil sám – a děkuji své ženě Akhile Nadeeshani za to, že poskytla tu druhou polovinu. Dále bych chtěl poděkovat Danielu Rotovi a Aleně Gottsteinové za překlady z angličtiny.