P6230198.jpg

Spekulant

Navzdory titulu této sekce nehodlám na tomto místě popisovat své zkušenosti na burze. Mým úmyslem je spíše prozkoumat význam slov, jakými jsou pravda, mravnost, spravedlnost, náboženská víra, vědomí, umění – a zjistit, jaký mají tyto a ostatní pojmy význam. Jinými slovy – budu se ptát a domáhat odpovědí na klasické filozofické otázky.

Jsou to otázky, nad kterými se lidé zamýšlejí již tisíce let. Určitě si teď vy kladete otázku, jestli mohu vůbec vnést něco přínosného do celé té spousty názorů, se kterými filozofové až dosud přišli. Myslím si, že ano a to díky mému odlišnému přístupu. Začnu s touto otázkou – pokud máme názory, myšlenky a přesvědčení, jak zjistíme, jestli jsou správné? Moje odpověď zní – nejprve musíme poznat, jak si názory, myšlenky a přesvědčení v naší mysli tvoříme. Jakmile budeme toto znát, můžeme vyhodnotit, jak navzájem souvisejí s realitou. Jinak řečeno, nejdříve musíme pochopit naší psychologii.

V článcích této části (viz. sloupek vpravo) začínám zkoumáním psychologie (a dokonce i fyziologie) vytváření myšlenek. Až se v ní dostatečně vyznám, věřím, že s pomocí nabytých znalostí se budu schopen popasovat s filozofickými otázkami zmíněnými výše. Možná mi to nějaký čas potrvá, zřejmě nikdy nenaleznu odpovědi na úplně všechny otázky, nicméně snažit se o to budu ze všech sil.

Obsah